Aktualności

 

Zarząd Klubu NTMPZŁ zaprasza na walne zgromadzenie członków, które odbędzie się 25 marca 2017 r. godz. 14:00 na terenie targów EXPO 2017 Warszawa w stoisku Klubu NTMPZŁ.

 

  1. Otwarcie walnego zgromadzenia członków i powołanie protokolanta zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego zebrania.
  4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania
  5.  Przedstawienie planu pracy i budżetu na rok bieżący
  6.  Dyskusja nad planem pracy i terminarzem na rok bieżący
  7.  Zatwierdzenie planu pracy i terminarzu na rok bieżący
  8.  Wolne wnioski
  9.  Podjęcie uchwał w sprawie wolnych wniosków
  10.  Zakończenie obrad
stat4u