marzec 2013

SPRAWOZDANIE

            Pod koniec marca 2013r. odbyło się Walne Zgromadzenie Klubu NTM, w którym udział wzięło szesnastu członków Klubu.

Zebranie otworzył i przeprowadził prezes Klubu Darek Szałkowski.

Podczas obrad prowadzono rozmowy na temat dalszej działalności Klubu NMT. Poruszano temat corocznego Klubowego  Konkursu Dzikarzy, Klubowej Wystawą NTM oraz w planach mających sie odbywać  biesiad dzikarzy. Również duży nacisk został położony na temat pracy norowców. Zwrócono uwagę, że był to główny argument do założenia Klubu. Zasadniczym zadaniem Klubu ma być utrzymanie rasy dobrych, twardych Jagterierów, Uciec od tendencji delikacenia rasy.

Podjęto decyzję o tworzeniu nowej strony internetowej, która będzie kosztowała 1200 zł i będzie administrowana przez jednego z członków Klubu (obecnie przez sekretarza). Pomoc finansową zgłosił Kolega Leszek Czokajło – 500 zł., prezes Dariusz Szałkowski – 300 zł., za nimi dołączyła większa ilość członków, która dobrowolnie wpłaciła na stronę internetową po 50 zł. Dobrowolne wpłaty dały nam kwotę 600 zł.

Na prośbę skarbnika – Kazimierza Grunberga poruszono i omawiano odpowiedzialność członków Klubu za nie uiszczanie składek i konsekwencje z tym związane. Ustalono, że jeżeli członek Klubu będzie zalegał z opłatami składek, nie będą zamieszczane i będą usuwane informacje ze strony internetowej Klubu.

 

Wnioski:

1)    Strona internetowej Klubu powinna być zrealizowana do 15.04.2013r.

2)    Powiadomienie na temat zaległych składek na stronie internetowej do 30.05.2013r.

3)    W razie nie opłacenia zaległych składek przez członka Klubu do terminu w pkt.2, nie będą    zamieszczane i usuwane informacje o jego hodowli ze strony klubu.

4)    Wykonujemy nową stronę internetową za kwotę 1200 zł. Listy członków Klubu, Którzy dobrowolnie wpłacili kwotę 50 zł. na nową stronę internetową:
a)    Chojnacki Michał
b)    Czokajło Leszek
c)    Grunberg Kazimierz
d)    Guziak Karolina
e)    Guziak Tomasz
f)     Marchwicki Filip
g)    Matuszewski Jacek – 100 zł.
h)    Michalski Mariusz
i)      Migdał Konrad
j)      Niedzielski Zbigniew
k)    Tomkiewicz Damian

5)    Zebranie członków Klubu zaplanowano na 28.04.2013r. w Krotoszynie.

6)    Planowany będzie Klubowy Konkurs Dzikarzy, termin do ustalenia.

7)    Zaplanowano Biesiadę Dzikarzy w okolicy września.

Po dyskusjach i wyczerpaniu wniosków prezes zakończył zebranie.

stat4u